Debatt

Høringsuttalelse om Svarthammeren i Snillfjord

Lysmerkinga av vindturbinene på Svarthammaren blir synlige her fra Heim.  Foto: Privat

Pluss

Stamnesdalen grendalag vil komme med en uttalelse til høringen rundt planene om vindkraftutbygging på Svarthammeren i Snillfjord kommune. I tillegg til fastboende har vi en stor andel fritidsbebyggelse i området vårt, aktivt båtliv og flotte turmuligheter. Anlegget på Svarthammeren vil bli synlig fra både fjord, bygd og fjell i bygda Heim i Hemne kommune. Bygda ligger innenfor 10 km-grensa inntegnet på kart for prosjektet, så vi blir berørt selv om vi tilhører en annen kommune. Ifølge kart ser det ut som 25–35 vindturbiner blir synlig fra Heim og området rundt Stamnes.