Debatt

Usynlig syk i kommuner i vårt nedslagsfelt

Du kan ikke se utenpå mange kronikere at de er syke. De «tar seg sammen» for å fremstå som friske.

Sverre Grandetrø er leder i Orkdal Revmatikerforening.  Foto: Arkiv

Pluss

Mange revmatikere bruker alle kreftene på å skjule smerter og utmattelsen som følger med sykdommen. Mange er totalt utslitte når de er hjemme og vil skjule seg for verden. En høyere andel kronikere er ensomme enn blant de friske, og flere skvises ut av jobb og av venneflokken. Usynlig syke kjemper en kamp som ingen kan se. Norsk Revmatikerforbund vil spre kunnskap om usynlig sykdom i 2019, og skal med vår hovedkampanje #usynligsyk øke forståelsen og bedre hverdagen for kronikere i samfunnet.