Høyringsuttale – Svarthammaren vindkraftanlegg i Snillfjord kommune

Dette er hele høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet i Orklaregionen.

Mads Løkeland er medforfatter av denne høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet.  Foto: Catharina Morken

Pluss

Vi viser til søknadar om konsesjon for vindkraftanlegg på Svarthammaren i Snillfjord kommune frå selskapa Njordr, Trønderenergi kraft og Norsk Vind Energi.