Vindkraft-nei i Snillfjord

— NVE pleier å lytte til vertskommunene

Ordfører John Lernes og rådmann Birger Helland i samtale etter onsdagens høringsvedtak.  Foto: John M. Myrhaug

Pluss

Rådmann Birger Helland i Snillfjord sier at NVE – reint statistisk – lytter til kommuner som sier nei til vindkraft.