Leder 11. mai

Fjern proppen på Viggja

300 meter med gang- og sykkelvei er trolig hva som skal til for å få fart på boligbygginga på Viggja. 

Derfor er det viktig at Husby og co. ikke bare lar det bli med prat, men følger opp med et møte som kan ende i ei løsning

Pluss

Skaun kommune består av fire «tettsteder», Buvika, Børsa, Viggja og øvre Skaun. Og mens Børsa og Buvika de siste har årene opplevd et voldsomt tilflyttingstrykk, har trykket langt fra vært like stort på Viggja. I Børsa og Buvika har tilfylltinga vært så stort at det har tvunget seg fram skoleutbygginger, mens på Viggja frykter man for skolens framtid om «rekrutteringa» av elever ikke øker.