Stor pågang for å få nytt pass

Liv Gunhild Tøndel (bak), førstekonsulent, og Eirin Kartfjord, konsulent, hjelper folk med å utstede nye pass på lensmannskontoret i Orkdal.  

Pluss

I Orkdal lensmannsdistrikt er det per i dag to plasser det behandles pass-søknader; Orkdal og Hitra.