Leder 25. mai

Det blir feil å legge ned trafikkstasjonen

Nedlegging av Orkdal trafikkstasjon vil forringe infrastrukturen for en stor region. 

Men hvem må ta regninga?

Pluss

Statens vegvesen har konkludert med at trafikkstasjonen på Orkanger er blant 22 trafikkstasjoner i Norge som anbefales nedlagt. Det er regjeringa som har bestilt en rapport som konkluderer med hvordan man best kan effektivisere trafikkstasjonene gjennom omorganisering, og nå blir det opp til politikerne å si ja eller nei til nedlegging av nærmere en tredel av landets trafikkstasjoner.