Leder 25. mai

Det blir feil å legge ned trafikkstasjonen

Nedlegging av Orkdal trafikkstasjon vil forringe infrastrukturen for en stor region.  Foto: Sjur Vaage

Men hvem må ta regninga?

Pluss

Statens vegvesen har konkludert med at trafikkstasjonen på Orkanger er blant 22 trafikkstasjoner i Norge som anbefales nedlagt. Det er regjeringa som har bestilt en rapport som konkluderer med hvordan man best kan effektivisere trafikkstasjonene gjennom omorganisering, og nå blir det opp til politikerne å si ja eller nei til nedlegging av nærmere en tredel av landets trafikkstasjoner.