Debatt

Trafikkstasjonen og passkontoret må bestå

Pluss

Regjeringen har lagt fram en framtidsrettet og positiv reform for Statens Vegvesen der kompetansen flyttes fra Vegdirektoratet i Oslo og til de nye regionene. Fylkeskommunen får mer kompetanse og større innflytelse på vegsektoren. Det er bra.