Debatt

«Nok er nok også når det gjelder lønn»

Pluss

Nylig måtte en leder i et statlig foretak i Møre og Romsdal forlate stillingen sin. Han fikk ros for velgjort arbeid, men måtte likevel forlate jobben. Da fikk han med seg en årslønn, det vil si 1,9 millioner kroner. Ja, du leste riktig! 1.900.000 kroner.