Debatt

Brannstasjon til 57 millioner vedtatt på feil grunnlag?

Orkdal kommunestyre har vedtatt å investere 57 mill. kroner i ny brannstasjon. Vedtaket kan være fattet på feil grunnlag.

Illustrasjonen viser fasaden på alle fire sider på brannstasjonen, slik den er planlagt.  Foto: Orkdal kommune

Pluss

Vedtaket kan være fattet på feil grunnlag. I ytterste fall er det mulig å spare 30-40 mill. kr. på å oppgradere dagens brannstasjon i stedet for å bygge ny på annen tomt.