Leder 6. juni

Et 120 år langt eventyr når nye høyder

Fra sin base på Strandheim har Salvesen & Thams skapt enorme verdier de siste årene. 

Og Bjørn Wiggen har gjort en ekstremt god jobb med å forvalte de verdiene som ble skapt på gruveeventyret på Løkken

Pluss

Salvesen & Thams er et omfattende eventyr som startet allerede i 1898 og som man over 120 år senere ser ut til bare å ha sett starten av. Selskapet ble etablert under navnet Chr. Slavesen & Chr. Thams, og hovedoppgave for selskapet var å sørge for elektrisk kraft til gruvedrifta på Løkken og til landets første elektriske jernbane - Thamshavnbanen. Fra 1904 ble selskapet et datterselskap til Orkla Grube-Aktiebolag (senere Orkla ASA). Etter å ha ligget i dvale siden 1963, ble selskapetet vekket til live igjen av Orkla-høvding Jens P. Heyerdahl d.y. Det nyvåkne selskapet fikk ansvar for næringsutvikling i forbindelse med vedtaket om at gruva på Løkken skulle legges ned året etter. I 2012 selger Orkla ASA seg ut av selskapet, som blir kjøpt opp av en lokal eierkostelasjon med Bjørn Wiggen i spissen.