Leter etter bosetting fra bronsealderen

— Det er jo litt spennende!

- Veldig spennende, sier Kjell Holden.  Foto: John M. Myrhaug

Folk med litt status, fikk med seg gjenstander som sverd og lignende ting i grava da de døde.Kjell Holden

Her på gården til Kjell Holden har arkeologene rigget til en base for arbeidene. 

Pluss

Det sier Kjell Holden, eier av gården Scheiet på Vinjeøra der NTNU Vitenskapsmuseet i forrige uke startet et større arbeid med arkeologiske undersøkelser.

Spent på gjenstander

— Til sammen skal ca. 20 arkeologer og maskinkjørere jobbe her på gården fram til oktober. De fjerner mellom 4000 og 5000 kubikkmeter med jordmasser som skal mellomlagres i et grustak jeg eier. Gravinga foregår under dette jordlaget. Deretter skal jordmassene tilbakeføres. Det betyr nok i praksis at de blir her ut året, sier Holden.

Bare få meter fra bolighuset har de etablert brakker som rommer kontor- og møteromsfasiliteter.

I tillegg skal de også åpne en gravhaug som ble påvist allerede i 1996.

— Der er de mest spente på hvilke gjenstander de kan finne. Folk med litt status, fikk med seg gjenstander som sverd og lignende ting i grava da de døde, og dette er nok noe av det mest spennende i denne delen av jobben, sier Holden.

Har funnet øks

Bakgrunnen for at disse arbeidene starter nå, er at en ny trasé for E39 blir lagt over Kjell Holdens eiendom fra Vinjeøra til Stormyra. Det skal foretas arkeologiske utgravinger både på Vinjeøra og i Halsa.


— Eg hadde vel fått kako midt i fleisen om eg kom med dårleg nytt

Men Hemne-ordføreren slapp å utføre det stuntet...

 

På Vinjeøra skal det graves fem lokaliteter som spenner seg fra bronsealderen til yngre jernalder. Dette er i hovedsak i form av bosettingsspor, og dyrkingslag og graver. To av lokalitetene skal graves ut i år.

I gravfeltet er det allerede funnet en øks fra 6-700-tallet som sannsynligvis stammer fra en grav. Det er også funnet stolpehull og dyrkingslag ved gravfeltet. Dette daterer seg til tida før gravfeltet ble etablert. Nær gården Scheiet er det også funnet mange bosettingsspor med kulturlag og bryggesteinslag som kan stamme fra den tida gården ble lagt der den er i dag.

Langt tilbake i tid

Ifølge NTNU Vitenskapsmuseet var leia langs Arasvikfjorden og Halsa og Vinjefjorden i Hemne viktig allerede i den eldste del av steinalderen. Inntil ca. 8200 f. Kr var Vinjefjorden forbundet med Hemnfjorden, og flere boplasser langs fjordene vitner om denne tiden.

Vitenskapsmuseet skal grave ut en lokalitet ved Leirvika i Halsa fra denne perioden. Da sto havet ca. 70 meter høyere enn i dag. Denne lokaliteten stammer trolig fra de første århundrene etter at folk begynte å bosette seg langs norskekysten. Det skal også graves ut to lokaliteter til fra steinalderen.