Debatt

Ordførere bekymret for E6-utbygging sør for Trondheim

Rennebu-ordfører Ola Øie er i likhet med sine kolleger i Melhus og Midtre Gauldal bekymret over utsettelse av vedtaket om E6-utbygging. 

Pluss

Ordførerne i Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er sterkt bekymret over at Stortinget velger å utsette et nødvendig vedtak for å komme i gang med bygging av ny E6 sør for Trondheim. Gjennom samarbeidet i «Bygg Vei» har vi i hele perioden arbeidet for å få på plass utbygging av E6 på strekningen Ulsberg-Melhus, og har hatt et tett og godt samarbeid med Nye Veier AS.