Debatt

Orkanger trafikkstasjon

Orkdal kommune er blitt gjort kjent med at Orkdal trafikkstasjon foreslås lagt ned.

  Foto: Sjur Vaage

Pluss

Dette kan ikke aksepteres, da det vil ha for store negative konsekvenser for det publikum denne trafikkstasjonen er ment å betjene. Den betjener et stort omland, og fra ytterst på Frøya til Orkanger er det over to timers kjøring.