Debatt

Orkanger trafikkstasjon

Orkdal kommune er blitt gjort kjent med at Orkdal trafikkstasjon foreslås lagt ned.
Pluss

Dette kan ikke aksepteres, da det vil ha for store negative konsekvenser for det publikum denne trafikkstasjonen er ment å betjene. Den betjener et stort omland, og fra ytterst på Frøya til Orkanger er det over to timers kjøring.