Disse fikk gavemidler fra banken

Hemne Soul Kids fikk midler fra banken. 

Pluss

Hemne Sparebank har fordelt midler fra sitt gavefond etter søknader for mai. Tildelingene er geografisk spredt på bankens etter hvert stadig større nedslagsfelt og etableringssteder.