Det vil ikke ordføreren

— Vi kan ikke binde opp kommunestyret i nye Heim med ei slik investering.

Nytt bibliotek er planlagt som et påbygg til venstre for hovedinngangen. 

Medlemmene står fritt til å ta egne valg.Odd Jarle Svanem

Pluss

Det sier Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem om saken som skal til behandling i kommunestyret tirsdag. Der legger rådmannen fram en tilråding om å godkjenne forprosjektet for nytt bibliotek i Kulør'n innenfor en investeringsramme på 25 millioner kroner.