Debatt:

Senterpartiet i Orkland om levende lokalsamfunn

Pluss

Det gode liv leves på ulik måte. Bolyst må skapes i hele kommunen. Noen ønsker å bo i grendene med de kvaliteter disse har, og noen ønsker å bo i sentrum eller sentrumsnært. I Orkland er Orkanger byen og regionsentret. Arealplanlegging og utbygging må ta hensyn til dette. Det må legges til rette for bymessig bebyggelse som inneholder både boliger og nødvendige næringsfunksjoner.