Fra Lervik til Lerwick

Sommerferie er for mange synonymt med sydentur og badestrand, men for hemnværingene Sverre Hellem (22), Ørjan Meland Aune (22) og Sigurd Korsvoll (21) var det mer naturlig å seile til Shetland.
Pluss

Shetland er nok et yndet mål for seilbåtfolk i Norge, men de tre 97-erne er likevel i nederste sjikt når det gjelder gjennomsnittsalder for seiling over Nordsjøen, og ideen om å seile til Lerwick ble møtt av forståelig skepsis fra eventyrernes foreldrene. Likevel kom ikke planen ut av det blå. Sverre Hellem, som eier seilbåten, har seilt en god del både i og utenfor Hemnefjorden.