Debatt

Rindal Høyre vil satse på samferdsel

Samferdsel er en viktig brikke for et konkurransedyktig næringsliv og for et attraktivt lokalsamfunn.

Rindal Høyre vil arbeide for at 25 meter modulvogntog kan kjøre Surnadal – Berkåk og Surnadal - Orkanger. 

Pluss

Rindal Høyre vil jobbe for at våre fylkesveier og spesielt Fv 65 og Fv 6164 blir utbedret. For at vi skal kunne ha et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i Rindal, er vi nødt til å ha gode og effektive kommunikasjonsveier. Mange av våre lokale bedrifter er helt avhengig av dette både direkte og indirekte. Varer skal inn og varer skal ut av bygda. I dag er det dessverre slik at veistandarden inn og ut til Rindal gir begrensninger på akkurat dette.