Ønsker å sette opp vindmølle på privat eiendom

Vil ha svar på spørsmål om støy

Lars Engen søkte i vinter kommunen om tillatelse til å sette opp ei vindmølle og et solcelleanlegg på eiendommen i Bergslia i Meldal. Rådmannen er positiv, men hovedutvalget utsatte saken.
Pluss

I juni ble Engens søknad behandlet i hovedutvalg for landbruk og tekniske tjenester i Meldal.