Leder 15. august

Livsfarlig skolevei

Enkelte steder heller veien så mye at tyngre kjøretøy fort sklir av veien når det er glatt.  Foto: Olav Auset

Uten gang- og sykkelvei, og uten veiskulder, er dette en livsfarlig skolevei

Pluss

I 2008 vedtok Orkdal kommune å tilby sikringsskyss til elever ved Grøtte skole som ferdes langs fylkesvei 471 forbi Blåsmo og fylkesvei 470 fra Sundli. Vedtaket gjaldt elever fra første til og med sjuende trinn. Men i hele denne perioden har også ungdomsskoleelever fått sitte med på bussen, og foreldrene har fram til nå oppfattet det slik at også disse elevene har hatt rett på sikringsskyss.