Debatt

Heimlista sier nei til vindkraft i Nye Heim kommune

Dette kartet fra NVE viser egnede områder for vindkraft i Midt-Norge.  Foto: Kart: NVE

Pluss

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Hemne kommune (fra 01.01.2020 Heim kommune) inngår som utvalgt område nr. 23 i planen og er vurdert av NVE som et egnet område for utbygging av vindkraft.