- Det ville ha vært en stor ulykke å legge ned Thamshavnbanen

Tidligere kulturminister og nåværende stortingsrepresentant for Høyre Linda Hofstad Helleland reagerer med vantro på Bane NORs melding om at de vurderer å kutte støtten til Thamshavnbanen og andre jernbanekulturminner i privat eie.

Jan Grønningen er Høyres ordførerkandidat for Orkland. Han mener det ville ha vært meningsløst å legge ned Thamshavnbanen. 

Pluss

- Jeg mener det er en veldig dårlig ide. Jeg har allerede vært i kontakt med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for å finne en løsning på finansiering også etter 2020, dersom støtten blir kuttet, forteller Helleland.

Da Avisa ST snakket med Helleland planla hun et møte med Lefstad onsdag ettermiddag sammen med Orkland Høyres Jan Grønningen og stortingsrepresentant for Trøndelag og Høyre Mari Holm Lønset.

Thamshavnbanen kan være truet om Orkla industrimuseum mister støtten fra BaneNor.  Foto: Malin Sveinsdotter Lystad.

 

- Dersom støtten kuttes og Thamshavnbanen legges ned vil det være et tap, ikke bare for dalføret, men for hele landet, sier hun.

I møtet ønsket hun å snakke med museumsdirektøren om hvordan han ser for seg fremtidig organisering og forutsigbarhet i driften av Thamshavnbanen.

- Dette handler om kultur, arv, historie, og ikke minst reiseliv og næringsliv. Det vil få uheldige konsekvenser for videreformidling av kulturhistorien til fremtidige generasjoner, og ikke minst for reiselivet. Thamshavnbanen er et høydepunkt for de som kommer til dalføret.

Meningsløst

Grønningen synes det er meningsløst å kutte støtten til Thamshavnbanen.

Å miste pengestøtten fra BaneNor, kan bety slutten for Thamshavnbanen.  Foto: privat

 

- Museumsjernbanen er viktig for dalføret. Her må vi reagere raskt og sørge for gode driftsvilkår. Jeg tror en nedleggelse av Thamshavnbanen vil påvirke Orkla Industrimuseum negativt. Det er viktig å ta vare på et såpass levende og viktig symbol på kulturhistorien vår. Det virker direkte meningsløst å kutte støtten til Thamshavnbanen når man tidligere har brukt 100 millioner kroner på et museum i tilknytning til jernbanen.

Utrivelig

- Det var ikke noe gøy å lese om usikkerheten rundt finansiering av Thamshavnbanen, sier Lavrans Skuterud, 1. kandidat for Orkland Venstre.

Han har tatt opp saken med Venstre-kollegaer på fylkes- og riksplan. Tove Eivindsen, som er 1. kandidat for Trøndelag Venstre og selv er museumsansatt, forteller at finansiering av museumsjernbanene allerede har vært tema mellom statsrådene på samferdsel, miljø og kultur.

Museumsmelding

Kulturminister Trine Skei Grande bekrefter at finansieringen er sikret iallfall for 2020.

- I tillegg vil vi ta en ordentlig vurdering av hvordan støtten til museumsjernbanene organiseres når vi legger fram den neste museumsmeldingen, sier kulturministeren.

Eivindsen er også opptatt av hvor viktig Thamshavnbanen er for næringslivet.

- Thamshavnbanen er ikke bare et museum, men også en viktig del av et spennende reiselivsprodukt, sier Eivindsen.