Doble kommunestyrer i høst

16. oktober kommer kommunestyret i Orkland sammen for første gang.

16. oktober blir det et historisk møte i kommunestyresalen på Bårdshaug. Da konstitueres det kommunestyret for den nye kommunen. Bildet er fra fellesnemnda for Orkland.  Foto: Arkiv

Pluss

Da skal det nye kommunestyret konstitueres. Blant det som skal skje, er det formelle valget av ordfører og varaordfører.