Doble kommunestyrer i høst

16. oktober kommer kommunestyret i Orkland sammen for første gang.

16. oktober blir det et historisk møte i kommunestyresalen på Bårdshaug. Da konstitueres det kommunestyret for den nye kommunen. Bildet er fra fellesnemnda for Orkland. 

Pluss

Da skal det nye kommunestyret konstitueres. Blant det som skal skje, er det formelle valget av ordfører og varaordfører.