Morgenpraten

– Vi skal ha plass til alle i samfunnet

Anna Rigmor Vigrestad drømmer om å bekjempe mobbing.

Hvis Anna Rigmor skulle jobbet med noe annet enn å være hjelpepleier, ville hun jobbet i barnehage. 

Pluss

Anna Rigmor Vigrestad

Bor: Lensvik.