Uaktuelt å renovere stasjonen

Pluss

Bygginga av ny brannstasjon i Orkdal blir dyrere enn først antatt. Det var opprinnelig satt av 57 millioner. Dette blir for lite, og rådmannen har lagt inn drøye 70 millioner kroner.