Må finne 1,7 millioner

Politikerne i Rindal kommune må lete godt i et allerede stramt budsjett for å dekke inn de 1, 7 millionene de mangler for å få budsjettet i balanse.

Ordfører i Rindal, Vibeke Langli, forteller at budsjettarbeidet er krevende. 

Pluss