Ansatt i over 120 år

Fra venstre, Rolf Strøm, Rita Stamnestrø, Åse Svanem og Anders Bugten med Norges vels fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste.  Foto: Sodvin

Pluss

Sodvin har tildelt Norges vels medalje for lang og tro tjeneste til fire ansatte. Dette er Rita Stamnestrø, Åse Svanem, Anders Bugten og Rolf Strøm. De har alle 30 års ansettelse eller mer, og fikk sine medaljer i forbindelse med Sodvins juleavslutning 20. desember.