Julepakke-detektiven fant eieren

Til Wenche og Alf i Skaun. Jeg trodde først pakken skulle til en skog, ler julepakkedetektiv i posten, Åse Marie Lerfald.

Juledetektiv Åse Marie Lerfald finner frem til avsenderne av herreløse gaver. 

Pluss

Hun ringer rundt for å finne ut hvem som skal ha gaver uten adresse, uten noe som helst annet å forholde seg til enn navnene på en til og fra lapp.