Tilsyn: For høyt CO₂-nivå ved skole

Skolen har fått frist til 31. januar med å rette forholdene. 

Pluss

Kommuneoverlegen i Orkland, Jimmy Wikell, gjennomførte i fjor høst to ulike tilsyn ved Orkanger ungdomsskole.