Blir største eier av Trønderenergi

Og Orkland og Hitra får eierandeler i Sodvin.

Trønderenergi er viktig både med tanke på utbytte og «formue» for kommunene. 

Orkland er nå den største eierkommunen i Trønderenergi.Oddbjørn Bang

Pluss

Som følge av kommunesammenslåingen, blir det også ny eierstruktur i kraft- og energiselskapene som de berørte kommunene har eierinteresser i. I STs nedslagsfelt gjelder det Trønderenergi, Sodvin og Svorka. Orkland energi, som tidligere var 100 prosent eid av Orkdal kommune, blir nå 100 prosent eid av Orkland kommune.