Bruker Heim som modell

Orkland skal sikre lokaldemokratiet etter kommunesammenslåinga.

Orkland-ordfører Oddbjørn Bang er opptatt av at grendene skal få innflytelse i Orkland. Her er han på et besøk hos Lars Vatn og Iver Hallem i Vatn fisk AS. 

Pluss

1. januar ble det brått større avstand mellom folket og makta for orklendingene.