Misliker at folk tar seg inn i søksområder

  Foto: Politiet

Det er best at en frivillig innsats uansett går gjennom oss, slik at det blir koordinert.

Tor Kristian Haugan, lensmann
Pluss

Folk uten tilknytning til leteaksjonen tok seg på egen hånd inn i søksområdet for «å se hva som skjer». Det endte blant annet med at to biler kjørte seg fast og hindret nød- og redningsetatene i å komme seg fram i søksteigen.