- Brudd på vikeplikt trolig årsaken

Ulykka mellom en bil og en MC på fylkesvei 710 fredag ettermiddag skjedde cirka 15 kilometer fra Råbygda, i retning Lensvik.  

Hun skal ha pådratt seg moderate, men ikke livstruende skader.

Politiets innsatsleder
Pluss