Grønørbrua stenges for biltrafikk

Grønørbrua stenges mandag 21. september for all biltrafikk, opplyser Kurt Sørum (t.v.) og Kai Sandstad i Orkland Energi Varne. Myke trafikanter kan fortsatt passere. Årsaken er arbeid med fjernvarmeledningen, som går fra Strandheim til Norsk Kylling (i bakgrunnen).   Foto: Øyvind Brostrøm

Kun myke trafikanter kan passere. Og vi ber syklister av hensyn til sin egen sikkerhet trille syklene over brua.

Kurt Sørum
Pluss

Orkland Energi Varme AS bygger ny fjernvarmeledning fra Strandheim varmesentral til Furumoen energisentral på Norsk Kylling AS. Nå gjenstår kryssing av Orkla på Grønørbrua.