Siste frist for å søke er 31. oktober

Dersom virksomheter oppdager feil eller mangler i søknader som er innsendt, må de melde fra om dette så raskt som mulig.

Nina Schanke Funnemark
Pluss

Bedrifter med stort omsetningsfall kan søke om tilskudd for månedene juni, juli og august. Det er ikke mulig å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen etter 31. oktober. Det opplyser Skatteetaten.