- Kirka er for alle. For nissen også

Ved Orkanger kirke formidles julebudskapet 24 timer i døgnet utenfor kirka, og den tradisjonelle juletrefesten i romjula, avløses med nissebesøk på trappa til alle ungene som ønsker nissebesøk.

Menighetsrådet på Orkanger et både kreativt og oppfinnsomt som har funnet nye måter å spre julens glade budskap på. I jula kommer både Jesusbarnet og nissen. T.v. Anita Hammervik, Nina Christoffersen Sæther, Eva Solstad, sokneprest Marita Hammervik Owen, Heidi Øberg, Atle Olav Sognli og Brigitte Nicolas Kvarsnes.   Foto: Audhild Øye

Slik kan kirka bli et turmål, og folk kan utforske hva som skjer i den lille stallen.

Sokneprest Marita Hammervik Owen
Pluss

Utenfor kirka er det nemlig bygd en liten stall som et tablå slik at folk skal få ta del i dette julemysteriet da Jesus-barnet ble født julenatta.