- Tilflytting betinger at vi må ha en barnehage

Kristin Kvande Betten fikk mange tomler opp før torsdagens kommunestyremøte i Heim.  Foto: John M. Myrhaug

Pluss

Navn: Kristin Kvande Betten