Risikosport med Orkland Arbeiderparti ved roret

Grønøra 

Debatt

Nye Orkland kommune vil kreve god styring og klare mål. Langsiktighet og forutsigbarhet for næringslivet. Verdiskapning og vekst, økt tjenesteproduksjon i alle ledd.

Av de fire kommunene som danner Orkland kommune fra 1.1 2020, er det hovedsakelig i Meldal kommune at Arbeiderpartiet har vært i styrende posisjon de siste tre tiår.

Hvordan har så dette gått? Jo et sterkt landbruk og fagmiljø, flotte barnehager med god dekning, museale institusjoner og videregående skole utvikles. Men, kommunen har vært preget av industrinedleggelser og folketallsnedgang i sterk kontrast til industrikommune nr.1. Skolenedleggelser og sentralisering, avgiftsøkninger og eiendomsskatt er vel ikke akkurat det innbyggerne higer etter.

Dette var vel også en vesentlig årsak til at AP-flertallet i juni 2018 valgte å kaste kortene eller med andre ord, de så seg vel ikke i stand til å styre kommunen særlig lengre.

Denne erfaring blir en vesentlig faktor i Orkland AP. Midt i en etablerings og vekstfase på Grønøra gjennom bl.a. Isfjord og Norsk Kylling, øker usikkerheten med regimentsskifte nå. Å sette industrikommune nr.1 i spill, kan få store konsekvenser for innbyggerne og ansatte i Orkland kommune.

Skrevet av anonym velger