«Politikerne må trolig trylle for å få til dette»

Det skal bli interessant å se hvordan skaunpolitikerne skal finne penger til ny skole på Venn. 

Utfordringa for politikerne blir å holde det de har lovet, noe som kan bli en ganske krevende øvelse

Debatt

Det siste året har et samstemt politisk miljø i Skaun slått fast at det skal bygges ny skole på Venn. Rådmannen har tidligere anbefalt at denne skolen bygges for elevene både på Venn, Jåren og Råbygda, og ei slik løsning er kostnadsberegnet til 200 millioner kroner. Nå har rådmannen kommet med sin anbefaling til politikerne om hvorvidt prosjektet skal realiseres, og rådet går ut på å ikke bygge ny skole. Begrunnelsen er at kommunen rett og slett ikke har råd til det.