Kollektiv og vei i koronatider

Karin Bjørkhaug (Krf), leder for hovedutvalg transport i fylkeskommunen. 

– Vi har aldri opplevd en lignende situasjon. Det spiller en rolle hva alle gjør.

Karin Bjørkhaug
Debatt

Samfunnet vårt settes på en hard prøve og det sterkeste virkemidlet vi har er fellesskap og tillit.

Utfordringene er store, men nå ser vi virkelig betydningen av at vi har strukturer som fungerer og at landet har økonomiske ressurser som kan settes inn som mottiltak.

Fylkeskommunen legger vekt på å fortsatt levere tjenester samtidig som man følger helsemyndighetene sine råd for å ivareta brukere og ansatte. De økonomiske konsekvensene er store, både fordi vi taper inntekter og fordi redusert aktivitet generelt gir lavere skatteinntekter. Prognosen for skatt er en reduksjon på 95 til 125 millioner kroner. For kollektivtrafikken er tapet på ca 15 mill pr uke, mens tannhelse taper ca 1,8 mill pr uke.

Gjennom å forsere tiltak på vei vil fylkeskommunen bidra til å øke aktiviteten for å stimulere næringslivet og holde hjulene i gang. Arbeids og næringslivet i Trøndelag er i en svært dramatisk situasjon. Trøndelag har tatt initiativ til å etablere et trøndersk samhandlingsråd. Aktørene som inviteres til å være med er NHO, LO, NAV, Kommunenes Sentralforbund, Innovasjon Norge, SpareBank1 SMN, DNB, Danske Bank, representant for Eika-bankene. Det første møtet ble holdt den 18/3.

På FV 714 er det midlertidig stopp pga at det tsjekkiske selskapet Metrostav har kalt hjem sine arbeidere. Entreprenør jobber intensivt med å finne alternative løsninger for videre arbeid med Åstfjordbrua.

På kollektivområdet er det to hovedfokus:

* Å opprettholde kollektivtilbudet som regjeringen har definert som en samfunnskritisk tjeneste.

* Å Skjerme sjåførene slik at ikke sjåførmangel skal gjøre det umulig å opprettholde tjenesten.

Det gjøres selvfølgelig tiltak for å hindre smitte for både passasjerer og ansatte ved å gjennomføre ekstra renhold og å unngå all pengehåndtering.

Samtidig har fylkeskommunen og AtB et behov for å redusere aktiviteten for å unngå økonomisk tap. I løpet at kort tid er trafikken redusert til ca 10% av normalt nivå.

For drosjene er situasjonen kritisk. Trøndertaxi rapporterer om en svikt i omsetningen på 70%. For drosjene i distriktet er skolekjøring avgjørende for deres eksistens. Fylkesutvalget vedtok onsdag at Trøndelag skal kontakte nasjonale myndigheter med sikte på å finne en løsning som kan sikre at drosjetilbudet i Trøndelag overlever korona-pandemien. Fylkeskommunen fortsetter inntil videre å betale for skoleskyss med drosje, selv om skolene er stengt. Det legges fram en ny vurdering til neste fylkesutvalg (24/3-20) der oversikt over de økonomiske konsekvensene legges frem.

Vi har aldri opplevd en lignende situasjon. Det spiller en rolle hva alle gjør. Alle kan bidra og det er like viktig å ta situasjonen på fullt alvor som det er å peke på lyspunktene og mulighetene. Nå gjelder det å følge rådene som helsemyndighetene gir, holde motet oppe og holde sammen!

Karin Bjørkhaug,

Leder hovedutvalg for transport,

Trøndelag fylkeskommune