Å ekskludere Forren vil være feil medisin

For ja, spilleavhengighet er en sykdom som fort kan ødelegge et liv

Debatt

Spilleavhengighet er en sykdom - og i mange tilfeller en alvorlig sykdom hvor «pasienten» trenger profesjonell hjelp på linje med alkoholikere og narkomane for å komme seg ut av uføret. I Norge regner man med at 88 000 personer er såkalte risikospillere, mens 34 000 defineres som problemspillere. De med de alvorligste symptomene risikerer å spille seg inn i stor gjeld, med fare for å miste både familie, hus og hjem. Av disse opplever noen at mørket blir så omslukende at de velger å ta sitt liv.