Håp i havet

Debatt

Årets tv-aksjon «Et hav av muligheter» går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Vi har sett bilder fra land der man ikke ser sjøen for bare søppel. Land hvor de ikke har mulighet til å håndtere søppel på måten vi har. Land hvor barn vokser opp på søppelplasser, og hvor de både drikker og vasker seg i vannet som er så forsøplet at det ikke lenger er annet liv i det. Dette er en enormt stor utfordring for verden, menneskeheten og dyrelivet. Vi i Norge er opplyst om hva konsekvensene for dette er. Kanskje ikke nok, men vi har kunnskap og muligheter til å bidra. I Norge har mange kommuner årlige ryddeaksjoner i fjæra for å holde vår kystlinje rein, og vi har seriøse renovasjonsfirma og ordninger for å håndtere søppel. Både til gjenvinning og brenning. Dette er det ikke alle land som har, og Norge kan her være et forbilde. Men vi må da også videreformidle vår kompetanse. Vi må hjelpe til, og spre vår kunnskap og bidra til at også andre land får til det som vi har fått til. Dette er en stor oppgave, og mange u-land har dessverre verken kunnskap eller ressurser til å håndtere dette.

Likevel ser vi også at problemet er stort i Norge. Vi trenger heller ikke å dra så langt. Øyer utenfor vår egen kommune er fulle av søppel. Både søppel kastet av oss selv, men også søppel som kommer fra andre deler av verden ved hjelp av undervannsstrømmer. Mausund feltstasjon på Frøya plukker daglig tonnevis av søppel fra øyene rundt om i øyriket et steinkast utenfor oss. Siden oppstart i 2017 har de samlet inn over 3000 kubikk søppel og 3400 liter olje. Alt fra maritimt søppel som kommer fra vår viktige havbruksnæring, til privat søppel som folk duper i sjøen. Det var et skremmende besøk der i sommer, men også et besøk som ga håp. Det vitnet om et pågangsmot og en kompetanse som sårt trengs å videreformidles til resten av fylket, landet og verden. Hvis vi ikke greier å stoppe dette, vil dyre – og plantearter dø ut, og det vil føre til store konsekvenser for alt liv på jorda.

Man kan bli maktesløs når man ser bilder på tv av hav som er forsøplet. Men man kan ikke gi opp, og vi kan begynne med oss selv. Vi kan lære våre barn om forsøpling, og hva plasten gjør med livet under og over vannflaten. Jeg har tro på at vi skal greie dette. Det er ikke mange år siden vi var på et helt annet nivå også i Norge, men med kunnskap har vi kommet lang. Og neste generasjon har jeg stor tro på. Selv om de har mange «ryddejobber» etter oss, er jeg overbevist om at de vil ta tak og spre kunnskapen sin. Og husk, alle monner drar. Kast søppelet etter deg, fortell andre det du vet om plasten i havet, kjør på med gjenbruk, sorter søpla di. Så skal vi som er politikere legge press på våre kolleger lenger opp i systemet, om at dette settes på dagsorden. Støtter du årets tv-aksjon «Et hav av muligheter», kan du bidra til at dette arbeidet får fokus og at det tas et skikkelig grep. Jeg oppfordrer derfor alle til å støtte årets TV-aksjon.

Marit Liabø Sandvik, Heim Ap