Ikke et luftslott, men et «slott» av solid betong

Havneanlegget kan bli om lag 200 mål stort, og 1,5 kilometer langt.  Foto: Furuvika utvikling AS

Debatt

Det var nok en del som hevet øyenbrynene da Olav Ellevset i Skaun utvikling AS lanserte idéen om å bygge et kombinert havne- og industrianlegg i Furuvika, mellom Børsa og Buvika. Sommeren 2018 ble politikerne i Skaun orientert, og fikk forelagt planskisser som i tre faser beskrev et komplett anlegg i og langs sjøkanten, som strekker seg nærmere 1,5 kilometer i sjøkanten langs fylkesveien. Arealet, på mellom 150 og 200 dekar, ble beskrevet som en kombinasjon av fast areal med utfylling av fjellmasser og et flytende areal - som ei gedigen flytebrygge. For å drive prosjektet videre, ble Furuvika utvikling AS etablert, bestående av Ellevset og sju grunneiere til området.