Ekstremværet utsatte baneåpning: - «Hansemann» kom og herpet