Næss tror på gull: - Vi har satt oss selv i en god posisjon

foto