Mistet skien i svevet og falt stygt – vant likevel