Disse skal styre det det splitter nye idrettslaget