Et ekstra støttehjul: - Inngår avtale med samfunnspartner