Opptur for Burennet - neste år sikter de mot over 100 deltakere